Connie Chen midtown apartment choose to .......

 

James Kaplon uws aptartment picked .....